Windows Update-onderdelen opnieuw instellen

Windows Update-onderdelen opnieuw instellen

Belangrijk
Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er ernstige problemen optreden. Voordat u het register wijzigt, moet u een back-up van het register maken om deze te kunnen herstellen als zich problemen voordoen.
Om de Windows Update-onderdelen te herstellen, gaat u als volgt te werk:

 1. Open een opdrachtprompt. Hiertoe gebruikt u een van de volgende methoden, afhankelijk van uw versie van Windows:
  • Windows 10: Houd de Windows logo-knop op de taakbalk ingedrukt (of klik met rechtermuisknop) en selecteer opdrachtprompt (Admin). Selecteer Ja als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt geopend.
  • Windows 8.1 en Windows 8: Veeg op het startscherm vanaf de rechterkant om de charms weer te geven, selecteer Zoeken en zoek cmd. (Typ anders cmd in het Start-scherm als u een toetsenbord en muis gebruikt.) In de zoekresultaten houdt u Opdrachtprompt ingedrukt of klikt u erop met de rechtermuisknop en vervolgens selecteert u Als administrator uitvoeren.
  • Windows 7 en eerdere versies: Druk op de toets met het Windows-logo + R, typ cmd in het vak Uitvoeren en druk op Enter. Klik met de rechtermuisknop op cmd en selecteer Als administrator uitvoeren.
 2. Stop de BITS-service, de Windows Update-service en de cryptografieprovider. U doet dit door bij een opdrachtprompt de volgende opdrachten te typen. Let erop dat u op Enter drukt na elke opdracht.
  • net stop bits
  • net stop wuauserv
  • net stop appidsvc
  • net stop cryptsvc
 3. Verwijder de bestanden qmgr*.dat. Hiervoor typt u bij een opdrachtprompt de volgende opdracht en drukt u vervolgens op Enter:

Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"

 1. Als dit uw eerste poging is tot het oplossen van problemen met Windows Update met behulp van de stappen in dit artikel, moet u stap 4 overslaan en gaat u naar stap 5. Volg stap 4 in de probleemoplossing alleen als u de problemen met Windows Update nog niet hebt opgelost nadat u alle stappen, met uitzondering van stap 4, hebt doorlopen. (Stap 4 wordt uitgevoerd door de modus ‘Agressief’ van de correctie voor deze oplossing die eerder is vermeld.)
 1. Wijzig de naam van de back-ups van de softwaredistributiemappen. U doet dit door bij een opdrachtprompt de volgende opdrachten te typen. Let erop dat u op Enter drukt na elke opdracht.
  • Ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
  • Ren %systemroot%\system32\catroot2 catroot2.bak
 2. Zet de BITS-service en de Windows Update-service terug op de standaard security descriptor. U doet dit door bij een opdrachtprompt de volgende opdrachten te typen. Let erop dat u op Enter drukt na elke opdracht.
§ sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
§ sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
 1. Typ de volgende opdracht bij een opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:

cd /d %windir%\system32

 1. Registreer de BITS-bestanden en de Windows Update-bestanden. U doet dit door bij een opdrachtprompt de volgende opdrachten te typen. Let erop dat u op Enter drukt na elke opdracht.
 • regsvr32.exe atl.dll
 • regsvr32.exe urlmon.dll
 • regsvr32.exe mshtml.dll
 • regsvr32.exe shdocvw.dll
 • regsvr32.exe browseui.dll
 • regsvr32.exe jscript.dll
 • regsvr32.exe vbscript.dll
 • regsvr32.exe scrrun.dll
 • regsvr32.exe msxml.dll
 • regsvr32.exe msxml3.dll
 • regsvr32.exe msxml6.dll
 • regsvr32.exe actxprxy.dll
 • regsvr32.exe softpub.dll
 • regsvr32.exe wintrust.dll
 • regsvr32.exe dssenh.dll
 • regsvr32.exe rsaenh.dll
 • regsvr32.exe gpkcsp.dll
 • regsvr32.exe sccbase.dll
 • regsvr32.exe slbcsp.dll
 • regsvr32.exe cryptdlg.dll
 • regsvr32.exe oleaut32.dll
 • regsvr32.exe ole32.dll
 • regsvr32.exe shell32.dll
 • regsvr32.exe initpki.dll
 • regsvr32.exe wuapi.dll
 • regsvr32.exe wuaueng.dll
 • regsvr32.exe wuaueng1.dll
 • regsvr32.exe wucltui.dll
 • regsvr32.exe wups.dll
 • regsvr32.exe wups2.dll
 • regsvr32.exe wuweb.dll
 • regsvr32.exe qmgr.dll
 • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
 • regsvr32.exe wucltux.dll
 • regsvr32.exe muweb.dll
 • regsvr32.exe wuwebv.dll

Herstel Winsock. Hiervoor typt u bij een opdrachtprompt de volgende opdracht en drukt u vervolgens op Enter:
netsh winsock reset

 1. Als u Windows XP uitvoert, dient u de proxy-instellingen te configureren. Hiervoor typt u bij een opdrachtprompt de volgende opdracht en drukt u vervolgens op Enter:

proxycfg.exe -d
Als u andere versies van Windows draait, typt u de volgende opdracht in een opdrachtprompt en drukt u vervolgens op Enter:
netsh winhttp proxy opnieuw instellen

 1. Start de BITS-service, de Windows Update-service en de cryptografieprovider opnieuw op. U doet dit door bij een opdrachtprompt de volgende opdrachten te typen. Let erop dat u op Enter drukt na elke opdracht.
  • net start bits
  • net start wuauserv
  • net start appidsvc
  • net start cryptsvc
 2. Alleen in Windows Vista: Wis de BITS-wachtrij. Hiervoor typt u bij een opdrachtprompt de volgende opdracht en drukt u vervolgens op Enter:

bitsadmin.exe /reset /allusers

 1. Installeer de Meest recente Windows Update Agent.
 2. Start de computer opnieuw op.

Referenties

Translate »
%d bloggers liken dit: