Leesbevestiging

Incidenteel een bevestiging ontvangen
Deze handeling voer je uit als je af en toe een ontvangst- of leesbevestinging wilt ontvangen.

1

Open een nieuwe email. Ga naar het tabblad Opties en klik onder het kopje Tracering de optie Vragen om ontvangstbevestinging aan. Hetzelfde geld voor een leesbevestiging.

Altijd een bevestiging ontvangen
Deze handeling voer je uit als je standaard een ontvangst- of leesbevestiging wilt ontvangen.

1

Klik op Extra, en kies dan voor Opties. Klik in het venster dat is verschenen op het tabblad Voorkeuren, en klik dan op de knop E-mailopties. Als het dialoogvenster is verschenen klik je op de knop Controleopties. In het venster dat nu verschijnt, kun je de opties Leesbevestiging en/of Ontvangstbevestiging aanklikken.


Translate »
%d bloggers liken dit: