draadloze verbinding

Een draadloze netwerkverbinding instellen op een clientcomputer

Dit onderwerp heeft nog geen beoordeling – Dit onderwerp beoordelen

Een draadloze netwerkverbinding instellen op een clientcomputer

 1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor de draadloze netwerkverbinding in het systeemvak en klik vervolgens op Beschikbare draadloze netwerken weergeven. Zie ‘Opmerkingen’ voor meer informatie.
 2. Klik onder Verwante taken op De volgorde van voorkeursnetwerken wijzigen en ga vervolgens op het tabblad Draadloze netwerken op een van de volgende manieren te werk:

Gewenste bewerking Actie
Een nieuw draadloos netwerk toevoegen en configureren Klik op Toevoegen en typ op het tabblad Koppeling in Netwerknaam (SSID) een unieke naam.
Instellingen voor een bestaand draadloos netwerk opnieuw configureren Klik op het draadloze netwerk dat u opnieuw wilt configureren en klik op Eigenschappen.
 1. Als er een netwerksleutel vereist is om verbinding te maken met het draadloze netwerk, doet u het volgende onder Sleutel voor draadloos netwerk:
 • Schakel in Gegevenscodering het selectievakje WEP in om aan te geven dat er een netwerksleutel voor WEP (Wired Equivalent Privacy) wordt gebruikt om de gegevens te coderen die via het netwerk worden verzonden. WEP is standaard ingeschakeld.
 • Schakel in Netwerkverificatie het selectievakje Gedeeld, WPA of WPA-PSK in om aan te geven dat er een netwerksleutel wordt gebruikt voor verificatie bij het draadloze netwerk. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder of raadpleeg de productdocumentatie voor uw toegangspunt.
 • Als de netwerksleutel automatisch wordt toegewezen (bijvoorbeeld als 802.1X wordt gebruikt voor dynamische sleuteldistributie), schakelt u het selectievakje De sleutel wordt mij automatisch aangeleverd in en laat u Netwerksleutel en Bevestig de netwerksleutel leeg.
 • Als de netwerksleutel niet automatisch wordt aangeleverd, schakelt u het selectievakje De sleutel wordt mij automatisch aangeleverd uit en typt u in Netwerksleutel de sleutel en doet u dit vervolgens nogmaals in Bevestig de netwerksleutel. Zie ‘Opmerkingen’ voor informatie over het opgeven van een netwerksleutel.
 • Typ een nummer in Sleutelindex of klik op de pijlen om een nummer te selecteren en zo de locatie aan te geven waar de netwerksleutel is opgeslagen.

Schakel het selectievakje Dit is een computer-naar-computer netwerk. Er worden geen draadloze toegangspunten gebruikt in als u instellingen configureert voor een draadloos computer-naar-computernetwerk (tijdelijk netwerk). Klik op het tabblad Verificatie en configureer vervolgens de desbetreffende instellingen om aan te geven dat 802.1X-verificatie voor de draadloze netwerkverbinding wordt gebruikt. Zie ‘Verwante onderwerpen’ voor meer informatie. Belangrijk

 • Het wordt nadrukkelijk aanbevolen altijd 802.1X-verificatie te gebruiken wanneer u verbinding maakt met een draadloos 802.11-netwerk. 802.1X is een IEEE-standaard die de beveiliging en de distributie verbetert door ondersteuning te bieden voor gecentraliseerde identificatie van gebruikers, verificatie, dynamisch sleutelbeheer en accounting. Zie ‘Verwante onderwerpen’ voor meer informatie.
 • In Windows XP Service Pack 1 en in de producten uit de Windows Server 2003-familie is 802.1X-verificatie uitsluitend beschikbaar voor netwerken met toegangspunten (vaste netwerken) waarvoor het gebruik van een netwerksleutel (WEP) vereist is. WEP biedt vertrouwelijkheid van gegevens door de gegevens te coderen die worden verzonden tussen draadloze clients en draadloze toegangspunten. Zie ‘Verwante onderwerpen’ voor meer informatie over beveiliging van draadloze netwerken.
 • Voor een betere beveiliging is WEP in Windows XP Service Pack 2 en de Windows Server 2003-familie met Service Pack 1 versterkt met WPA (Wi-Fi Protected Access). Zie Informatie over het beveiligen van draadloze netwerken voor meer informatie.
 • Als u probeert een netwerkverbinding tot stand te brengen met een computer-naar-computernetwerk of een toegangspuntnetwerk waarvoor geen netwerksleutel hoeft te worden gebruikt, zijn de instellingen op het tabblad Verificatie niet beschikbaar en kunt u geen 802.1X-verificatie configureren voor de verbinding.
 • Als u het selectievakje Netwerkverificatie (gedeelde modus) niet inschakelt, verbetert u de beveiliging en verbinding. Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, wordt Shared Key-verificatie gebruikt in plaats van Open System-verificatie. Shared Key-verificatie is minder veilig dan Open System-verificatie omdat voor Shared Key-verificatie de uitwisseling van een geheime sleutel vereist is die wordt gedeeld door alle draadloze toegangspunten en clients. Daardoor is deze vorm van verificatie kwetsbaarder voor known-text-aanvallen. Bovendien raakt u de netwerkverbinding kwijt wanneer u zich van het ene draadloze toegangspunt naar een nieuw draadloos toegangspunt verplaatst, als u dit selectievakje inschakelt voor een draadloos netwerk met meerdere draadloze toegangspunten. Gebruik de Monitor voor draadloos verkeer om vast te stellen of het netwerk waarmee u verbinding maakt meerdere draadloze toegangspunten bevat. Zie ‘Verwante onderwerpen’ voor informatie over het gebruik van de Monitor voor draadloos verkeer voor het weergeven van details van draadloze toegangspunten.

Opmerkingen

 • Voor deze taak hebt u geen beheerdersreferenties nodig. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u deze taak daarom beter uitvoeren als gebruiker zonder beheerdersreferenties.
 • tok:wirelessicon
 • Wanneer een fout is aangetroffen die het tot stand brengen van een verbinding met een draadloos netwerk beperkt of verhindert, wordt in het systeemvak een waarschuwingspictogram weergegeven voor het draadloze netwerk.
 • U opent het onderdeel Netwerkverbindingen als volgt: klik op Start, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Netwerkverbindingen.
 • Het tabblad Draadloze netwerken wordt alleen weergegeven als u een draadloos-netwerkadapter gebruikt die de Wireless Configuration-service ondersteunt. Neem contact op met de fabrikant van de draadloos-netwerkadapter als u niet zeker weet of uw draadloos-netwerkadapter de Wireless Configuration-service wel ondersteunt. Zie ‘Verwante onderwerpen’ voor meer informatie over het gebruik van Windows voor het configureren van instellingen voor draadloze netwerken op uw computer.
 • U moet een netwerksleutel opgeven in de hexadecimale of ASCII-indeling. Als u de hexadecimale indeling gebruikt, geeft u een sleutel op met een lengte van 10 of 26 of tekens. Als u de ASCII-indeling gebruikt, geeft u een sleutel op met een lengte van 5 of 13 tekens.

Informatie over functionele verschillen

 • Het is mogelijk dat uw server anders werkt. Dit hangt samen met de versie en editie van het geïnstalleerde besturingssysteem, de machtigingen van uw account en uw menu-instellingen. Zie Help-informatie bekijken op het web voor meer informatie.

Zie ook

Een pictogram voor een netwerkverbinding in het systeemvak weergeven
802.1X-verificatie voor draadloze netwerken definiëren op een clientcomputer
Instellingen voor draadloze netwerken configureren op clientcomputers
Wat is 802.1X-verificatie voor draadloze netwerken?
Informatie over het beveiligen van draadloze netwerken
Details over toegangspunten voor draadloze netwerken weergeven
Verbinding maken met een beschikbaar draadloos netwerk
Windows gebruiken voor het configureren van instellingen voor draadloze netwerken op een clientcomputer

Antwoorden staan in /tussen de door u gestelde vragen.

Met vriendelijke groeten.

Rene Jordaan

Jordaan Telecommunicatie

Swanendrift 56

3332 RN Zwijndrecht

Tel 078 6122207

Fax 0842220526

Mobile: 0651494654

Handelsreg 23082194

BTW -NL070460942B01

e-mail info@jortel.nl is geworden (informatie@jortel.nl)

https://www.jortel.nl

Van: Bert en Marian [mailto:b.bloodshoofd@upcmail.nl]
Verzonden: 12-05-02 10:12
Aan: Jordaan Telecommunicatie
Onderwerp: Re: draadloze verbinding

Hoi Rene,

MItch heeft XP

Marian

From: Jordaan Telecommunicatie

Sent: Tuesday, May 01, 2012 10:57 PM

To: ‘Bert en Marian’

Subject: RE: draadloze verbinding

Antwoorden staan in /tussen de door u gestelde vragen.

Met vriendelijke groeten.

Rene Jordaan

Jordaan Telecommunicatie

Swanendrift 56

3332 RN Zwijndrecht

Tel 078 6122207

Fax 0842220526

Mobile: 0651494654

Handelsreg 23082194

BTW -NL070460942B01

e-mail info is geworden (informatie)

https://www.jortel.nl

Van: Bert en Marian [mailto:b.bloodshoofd]
Verzonden: 12-05-01 21:16
Aan: info
Onderwerp: draadloze verbinding

Hallo Rene,

Ik ben onlangs overgegaan naar upc ik heb daarom ook een nieuw email adres b.bloodshoofd nu doet er alleen een probleempje op met 1 van onze laptops namelijk de packard bell van mijn zoon Mitch ik krijg het niet voor elkaar om de draadloze verbinding tot stand te brengen.

Bij de andere 2 was het zo voor elkaar hij blijf namelijk zoeken en ik heb het idee dat hij steeds die van de buren oppakt ook al zet ik die van upc boven aan.

Wat kan ik doen?

[ (Rene Jordaan) Jordaan Telecommunicatie] Welk Systeem ???

XP of Vista of Windows 7.

Translate »
%d bloggers liken dit: