De grootte van de bijlage overschrijdt de toegestane grens’ wanneer u een grote bijlage toevoegt aan een e-mailbericht in Outlook 2010

Foutmelding ‘De grootte van de bijlage overschrijdt de toegestane grens’ wanneer u een grote bijlage toevoegt aan een e-mailbericht in Outlook 2010

Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.

Op deze pagina

Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Symptomen

Wanneer u een bijlage toevoegt aan een e-mailbericht in Microsoft Office Outlook 2010, ontvangt u het volgende foutbericht:

De grootte van de bijlage overschrijdt de toegestane grens.

Oorzaak

Het probleem treedt op vanwege een van de volgende redenen en is afhankelijk van het type e-mailaccount dat u gebruikt.

Internet-e-mailaccount (POP3, IMAP, HTTP)

U ontvangt dit foutbericht omdat Outlook 2010 een nieuwe standaardmaximumgrootte voor bijlagen bij berichten heeft van 20 megabytes (20480 KB) voor internet-e-mailaccounts. Door deze limiet wordt voorkomen dat uw computer steeds blijft proberen zeer grote bijlagen te uploaden die de limiet van de meeste internetproviders overschrijdt. Deze limiet is van toepassing op zowel één grote bijlage van meer dan 20 megabytes (MB) als op meerdere bijlagen waarvan de totale grootte meer is dan 20 MB.

Microsoft Exchange Server-e-mailaccount

Als u een Microsoft Exchange Server-e-mailaccount gebruikt, ontvangt u dit foutbericht (standaard) als u een of meerdere items aan een bericht toevoegt en als de totale grootte van de bijlagen meer is dan 10 MB (10240 kB). Deze bijlagelimiet is niet gerelateerd aan de nieuwe limiet die in Outlook 2010 werd geïntroduceerd voor internet-e-mailaccounts. Deze limiet voor een Exchange-postbus is afkomstig van de instelling Maximale verzendgrootte die door de Exchange-beheerder is geconfigureerd in het dialoogvenster Eigenschappen transportinstellingen.

Oplossing

De stappen die nodig zijn om de standaardbijlagelimiet te wijzigen, zijn afhankelijk van het type e-mailaccount dat u met Outlook 2010 gebruikt.

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:

322756 Een back-up van het register maken en terugzetten in Windows XP en Windows Vista

Internet-email-account (POP3, IMAP, HTTP)

Als u het probleem door ons wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft dit probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.

Dit probleem oplossen
Microsoft Fix it 50510

Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Dit probleem zelf oplossen

Als u de standaardgrootte van de bijlagelimiet in Outlook 2010 voor een internet-e-mailaccount zelf wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

  1. Sluit Outlook af.
  2. Start de Register-editor.
  3. Selecteer een van de volgende registersubsleutels:

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice14.0OutlookPreferences

HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftOffice14.0OutlookPreferences

Opmerking Maak het pad in het register handmatig aan als het nog niet bestaat.

  1. Voeg de volgende registergegevens toe onder deze subsleutel:

Waardetype: DWORD

Waardenaam: MaximumAttachmentSize

Waardegegevens: Een geheel getal dat de totale maximaal toelaatbare bijlagegrootte aangeeft. Geef bijvoorbeeld 30720 (decimaal) op om een limiet van 30 MB te configureren.

Opmerkingen

  • Geef een waarde van nul (0) op als u geen limiet voor bijlagen wilt configureren.
  • Geef een waarde op van minder dan 20 MB als u een limiet wilt configureren die kleiner is dan de standaardlimiet van 20 MB.

Sluit de Register-editor af. Start Outlook.


Jordaan

Telecommunicatie

Met vriendelijke groeten.

Rene Jordaan

Swanendrift 56

3332 RN Zwijndrecht

Tel 078 6122207

Fax 0842220526

Mobile: 0651494654

Handelsreg 23082194

BTW -NL070460942B01

e-mail info@jortel.n is geworden (informatie@jortel.nl)

https://www.jortel.nl

Translate »
%d bloggers liken dit: