Bose

Lees deze gebruikershandleiding en de
Belangrijke veiligheidsinstructies door,
neem deze in acht en bewaar deze voor
toekomstig gebruik.
Voor verdere informatie over de
hoofdtelefoon, evenals voor accessoires
en reserveonderdelen, raadpleegt u:
http://global.Bose.com
Alleen VS: owners.Bose.com/QC25
De hoofdtelefoon installeren
1
Kantel de hoofdband weg van het
rechteroorstuk en open het
batterijvakje. Plaats één AAA-batterij.
2
Schakel de aan-uitknop in om
ruisonderdrukking te activeren. Het
aan-uitlampje brandt continu groen.
Opmerking:
Wanneer de stroom
uitstaat, levert de hoofdtelefoon toch
geluid. Voor de beste geluidskwaliteit
zet u de stroom aan.
3
Sluit de audiokabel aan op de
aansluiting op het linkeroorstuk.
4
Sluit het andere uiteinde van de
audiokabel aan op de
standaardhoofdtelefoonaansluiting
van 3,5 mm op uw apparaat.
Uw iPod, iPhone of iPad bedienen
Volume
hoger
Volume lager
Beantwoorden/
Beëindigen
De hoofdtelefoon is
voorzien van een
inline afstandsbedie-
ning met een
ingebouwde
micr
ofoon voor
gemakkelijke
bediening van
geselecteer
de
apparaten.
U kunt gemakkelijk het volume regelen,
tracks selecteren en spraaktoepassingen
gebruiken plus schakelen tussen muziek
en oproepen.
Opmerking:
Het is mogelijk dat niet alle
functies beschikbaar zijn voor bepaalde
apparaten.
Volume regelen
Druk op + of –
Afspelen/pauzeren Druk kort op Beantwoorden/
Beëindigen.
Track overslaan
Druk tweemaal kort op
Beantwoorden/Beëindigen.
Vorige track
Druk driemaal kort op
Beantwoorden/Beëindigen.
Snel
vooruitspoelen
Druk tweemaal op Beantwoorden/
Beëindigen en houd de knop
ingedrukt.
Terugspoelen
Druk driemaal op Beantwoorden/
Beëindigen en houd de knop
ingedrukt.
Een oproep
beantwoorden of
beëindigen
Druk kort op Beantwoorden/
Beëindigen.
Een inkomende
oproep negeren
Druk op Beantwoorden/Beëindigen
en houd de knop ingedrukt.
Overschakelen naar
inkomende oproep;
huidige oproep in
de wacht zetten
Druk tijdens de oproep eenmaal op
Beantwoorden/Beëindigen. Druk
nogmaals om terug te keren naar de
eerste oproep.
Overschakelen
naar inkomende
oproep; huidige
oproep beëindigen
Druk tijdens de oproep ongeveer
2 seconden op Beantwoorden/
Beëindigen en laat de knop los.
Spraakbediening
gebruiken
Druk op Beantwoorden/Beëindigen
en houd de knop ingedrukt.
Zie
de gebruikershandleiding van
de iPhone voor informatie over
compatibiliteit en gebruik.
Aansluiten op een
entertainmentsysteem in een vliegtuig
5
Audioaansluitingen in een vliegtuig
kunnen variëren. Voor een enkele
aansluiting van 3,5 mm gebruikt u
eerst de stekker van de audiokabel
direct. Voor een dubbele
uitgangsaansluiting gebruikt u de
bijgeleverde adapter.
Als het geluidssysteem van het vliegtuig
te luid is om comfortabel naar te luisteren,
kan de adapter worden gebruikt om het
volume lager te zetten met een enkele of
dubbele uitgangsaansluiting.
De hoofdtelefoon opbergen
6
Draai beide oorstukken zodat deze
vlak liggen. Vouw vervolgens het
rechteroorstuk naar binnen in de
richting van de hoofdband. Plaats
de hoofdtelefoon in het etui.
Let op:
Als u de hoofdtelefoon gedurende
meer dan 30 dagen opbergt zonder
deze te gebruiken, verwijder dan de
alkalinebatterijen om lekkage te voorkomen.
Informatie over de batterijen
Compatibele
typen
batterijen
Levensduur
van de
batterijen
Resterende tijd wanneer
het indicatorlampje
knippert
Alkaline
35 uur
7 uur
Oplaadbare
NiMH – lage
zelfontlading
28 uur
4 uur
Opmerking:
Terwijl het indicatorlampje
knippert, blijft de hoofdtelefoon normaal
werken totdat de batterij volledig leeg
is. Vervolgens laat de hoofdtelefoon
gedurende ongeveer één minuut een
zacht klikgeluid horen voordat deze wordt
uitgeschakeld.
Problemen oplossen
Geen ruisonderdrukking

Controleer of de hoofdtelefoon aanstaat.
Het aan-uitlampje hoort continu groen
te branden.

Vervang de AAA-batterij. Het aan-
uitlampje knippert groen wanneer de
batterij bijna leeg is.
Laag of geen volume

Controleer of er een muziekbron wordt
afgespeeld en of het volume niet op het
minimum staat.

Zorg dat beide uiteinden van de
audiokabel goed zijn aangesloten.
Krakend geluid, ruisonderdrukking
soms niet actief

Zorg dat beide uiteinden van de
audiokabel goed zijn aangesloten.

Vervang de AAA-batterij.
Laag brommend geluid

Stel de hoofdtelefoon bij zodat deze
goed op uw oren past.

Controleer of er geen vreemde
voorwerpen in de oorstukken zitten en
de openingen niet geblokkeerd zijn.

Vervang de AAA-batterij.
De microfoon werkt niet

Controleer of u een compatibel apparaat
gebruikt. Zie

Geschikt voor” op de doos
van het pr
oduct.

Zorg dat beide uiteinden van de
audiokabel goed zijn aangesloten.

Controleer of de openingen van het
oorstuk niet geblokkeerd zijn.

Probeer het met een ander
telefoongesprek.

Probeer een ander compatibel apparaat.
Het apparaat reageert niet op
opdrachten via de knoppen
)
van de
afstandbediening
(

Controleer of u een compatibel apparaat
gebruikt. Zie

Geschikt voor” op de doos
van het pr
oduct.

Voor functies waarbij u meerdere keren
op een knop moet drukken, varieert u de
tijd tussen het indrukken.
Voor uw administratie
Het serienummer vindt u op de
garantiekaart in de doos en op een label in
het linkeroorstuk (R).
Serienummer:

Translate »
%d bloggers liken dit: