21 June, 2017 11:35

Wat zijn cookies?

Veel websites die u bekijkt, slaan kleine tekstbestandjes op uw computer op. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek en bij een vervolgbezoek. Zulke bestandjes noemen we ‘cookies’.

Wat doen cookies?

Er zijn 3 typen cookies:

 1. Noodzakelijke cookies
  Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. Stel dat u van een bepaalde website geen cookies wilt. Dat kan die website ‘onthouden’ door een cookie te plaatsen. Zonder cookies wordt u elke keer lastiggevallen met dezelfde vragen.
 2. Cookies voor onderzoek naar websitegebruik
  Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen. Vergelijkbaar zijn cookies om bijvoorbeeld online enquêtes te houden.
 3. Cookies van websites van derden
  Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s: zoals een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘like’-knop van Facebook, of de mogelijkheid om iets door te twitteren. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Geen persoonsgegevens

Cookies die wij gebruiken op belastingdienst.nl, douane.nl en toeslagen.nl bevatten geen persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om u te identificeren. Daarvoor zou bijkomende informatie nodig zijn: bijvoorbeeld een combinatie van cookies van type 3 met uw inloggegevens voor websites van derden (die inloggegevens zijn vaak wél te herleiden tot uw persoon). Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy.

Hebt u bezwaar tegen cookies?

Wilt u cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van uw browser (internetprogramma). Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op veiliginternetten.nl.
Voor professionals: Nationaal Cyber Security Centrum.

Welke cookies plaatsen belastingdienst.nl, douane.nl en toeslagen.nl?

Hieronder ziet u welke cookies belastingdienst.nl, douane.nl en toeslagen.nl plaatsen voor elk van de 3 typen uit ‘Wat doen cookies?’ hierboven.

Noodzakelijke cookies (type 1)

De volgende cookies worden gebruikt om uw cookievoorkeur vast te leggen:

Naam Geldigheid Doel
toestemmingvoorcookies 5 jaar Onthoudt of u cookies van type 2 en 3 accepteert of niet. Bovendien bevat dit cookie een uniek nummer waarmee we uw toestemming kunnen bewijzen.

Cookies voor onderzoek naar websitegebruik (type 2)

Wij verzamelen gegevens voor anonieme statistieken over bezoeken aan onze website. Dit gebeurt met statistiekprogramma’s.
Wij houden ons bij de verwerking aan de privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).
Onze website werkt met cookies en javascriptcodes om de volgende gegevens op te slaan:

 • het IP-adres van uw internetaanbieder
 • de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox)
 • vanaf welke pagina u op belastingdienst.nl, douane.nl of toeslagen.nl bent terechtgekomen
 • wanneer en hoe lang u belastingdienst.nl, douane.nl of toeslagen.nl bezoekt
 • welke pagina’s op belastingdienst.nl, douane.nl en toeslagen.nl u bekijkt
Naam Geldigheid Doel
s1 1.825 dagen Geeft iedere computer een unieke ID. Optelling levert op hoeveel unieke bezoekers de verschillende onderdelen van belastingdienst.nl, douane.nl en toeslagen.nl bekijken.
ns_session Tot het eind van uw bezoek Identificeert samen met het s1-cookie afzonderlijke bezoeken aan belastingdienst.nl, douane.nl en toeslagen.nl.
cookieBLD33 Tot het eind van uw bezoek Stelt vast of de browser technisch in staat is om cookies te accepteren.

Af en toe voeren wij met online enquêtes een gebruikersonderzoek uit. De uitkomsten maken het mogelijk onze website verder te verbeteren. Cookies zijn daarbij nodig om gegevens te kunnen opslaan. Maar ook om te kunnen onthouden of u wel of niet aan zulke enquêtes wilt meedoen.
Wij houden ons bij de verwerking aan de privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).
Het gaat om de volgende cookie:

Naam Geldigheid Doel
showpopupt 31 dagen Wordt gebruikt om te voorkomen dat u opnieuw de enquête ziet als u deze hebt ingevuld of deze niet meer wilt tonen.

Deze cookies kunt u weigeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de werking van de website.

Cookies van websites van derden (type 3)

Als u gebruikmaakt van handige extra’s op onze website die afkomstig zijn van bijvoorbeeld Google, Facebook of Twitter, zetten die websites een cookie op uw computer. Wij hebben geen invloed op wat derde partijen met hun cookies doen.
U kunt deze cookies op belastingdienst.nl, douane.nl en toeslagen.nl weigeren. De bijbehorende handige extra’s kunt u dan op belastingdienst.nl, douane.nl en toeslagen.nl niet gebruiken. Uw weigering heeft geen gevolgen voor andere websites.
pa

Translate »
%d bloggers liken dit: