outlook

Het pictogram Outlook op de taakbalk wijst u er ook op dat het programma niet naar behoren functioneert.